Waar moet een aanvraag aan voldoen

Criteria mantelzorgcompliment

Voor wie is het mantelzorgcompliment bedoeld?

Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking/ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden en een mantelzorger kan maximaal één mantelzorgcompliment ontvangen. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:

  • de ontvanger van mantelzorg woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe. De mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente West Betuwe te wonen;
  • de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;
  • de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis/onbetaald plaatsvinden;
  • de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?

De gemeente West Betuwe laat de uitvoering van het mantelzorgcompliment doen door Welzijn West Betuwe. Aanvragen kunnen vanaf september tot en met 30 november 2023 gedaan worden via bijgaand aanvraagformulier.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn aanvraag?

Na verwerking van de aanvraag ontvangt u een bevestigingsbrief. Wij kunnen u deze brief ook per e-mail versturen. Wanneer uw aanvraag uiterlijk 29 oktober bij ons is binnengekomen ontvangt u in de week van 30 oktober bericht. Alle mantelzorgcomplimenten die t/m 29 oktober aangevraagd en goedgekeurd zijn kunnen vanaf De Week van de Mantelzorg, in de week van 6 november, opgehaald worden. Wanneer uw aanvraag na 29 oktober binnenkomt ontvangt u eind 2023 bericht. Er zijn verschillende dagen en tijdstippen waarop u het mantelzorgcompliment op kunt halen. In de bevestigingsbrief vindt u meer informatie over waar en wanneer u het mantelzorgcompliment op kunt halen.